01-کیلومتر نهم جاده ی میناب

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۱:۴۹ | 169 | 01:06:00

اینجا بندرعباس است و صدای ما رو از ساحل خواجه عطا، چند قدمیِ منبر پانهو...از رادیو گویش می شنوید.

توضیحات در مورد 01-کیلومتر نهم جاده ی میناب
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد 01-کیلومتر نهم جاده ی میناب بنویسید.
captcha
نظرات در مورد 01-کیلومتر نهم جاده ی میناب